tel: (+48) 515 374 395

e-mail: kontakt@psychokrates.pl

Trening interpersonalny

TRENING INTERPERSONALNY

Czym jest trening interpersonalny?

   Trening interpersonalny jest doświadczeniem rozwojowym, które skupia się na relacjach międzyludzkich TU i TERAZ. Przeżyciem często leczącym lub wspierającym budowanie dojrzałych, żywych emocjonalnie relacji interpersonalnych. Rozwija tzw. umiejętności interpersonalne, komunikacji i kontaktu. Wzbogaca wewnętrznie – intrapsychicznie poprzez doświadczenie udziału w grupie, otwierające samo w sobie. Może stać się źródłem motywacji do podjęcia psychoterapii. Klasycznie, uważnie prowadzony na procesie grupowym tworzy otwartą i bezpieczną przestrzeń do spontanicznych poszukiwań kontaktu ze sobą, z innymi ludźmi, z grupą. Pomaga w otwarciu na emocje, zwiększa świadomość funkcjonowania w grupie; podejmowanych zachowań, postaw, reakcji emocjonalnych i narracyjnych, tworzonych relacji interpersonalnych. Wzmacnia poczucie własnej wartości i poczucie wpływu. Uczy empatii. Może sprzyjać określaniu osobistych, głębszych problemów psychicznych.

Jakie korzyści wynikają z treningu interpersonalnego?

1. Trening umożliwia przeżycie doświadczenia przynależności do grupy, współtworzenia jej, wzmacnia poczucie własnej wartości, pewności siebie i poczucie wpływu.

2. Trening pomaga lepiej zrozumieć swoje własne potrzeby i emocje, podejmowane role grupowe, czyli charakterystyczne dla siebie sposoby zachowania w małych grupach oraz perspektywę innych osób w relacjach międzyludzkich.

3. Uczestnicy uczą się skutecznie komunikować, włączając w to umiejętność słuchania, wyrażania swoich potrzeb, myśli, różnych emocji oraz uczą się udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.

4. Podczas treningu uczestnicy mają okazję zidentyfikować swoje mocne strony, swój potencjał, zdolności, możliwości w budowaniu relacji lub zmienić swoje zachowania, które mogą wpływać negatywnie na relacje międzyludzkie.

5. Uczestnicy uczą się rozpoznawać naturalne sytuacje konfliktowe w grupie, doceniać różnorodność oraz rozwijają umiejętności radzenia sobie z konfliktem w sposób konstruktywny i efektywny.

6. Trening interpersonalny wspiera rozwój umiejętności udzielania wsparcia w trudnych sytuacjach oraz przyjmowania pomocy psychologicznej, co sprzyja budowaniu zdrowszych relacji i większej samoświadomości emocjonalnej.

7. Trening interpersonalny wzmacnia spontaniczność, poczucie autentyczności i prawdziwości samego siebie, buduje poczucie własnej wartości i pewności siebie, pomaga zaufać innym ludziom i czuć się z nimi bezpiecznie.

Informacje:

Treningi odbywają się w małych grupach 9-12 osób dorosłych – trwają 4 dni:

• czwartek w godz. 11 – 19 (z przerwą obiadową i dwiema krótkimi)

• piątek w godz. 9 – 18 (z przerwą obiadową i dwiema krótkimi)

• sobota w godz. 9 – 18 (z przerwą obiadową i dwiema krótkimi)

• niedziela w godz. 9 – 16 (z przerwą lunchową i jedną krótką przerwą)

Koszt jednego treningu bez wyżywienia: 1800 PLN
Trening poprzedzają indywidualne konsultacje kwalifikujące do grupy.
Koszt jednej konsultacji (50 min.): 250 PLN

Zapisy w rejestracji Psychokrates, tel. (+48) 515 374 395

Miejsce: Centrum Psychoterapeutyczne Psychokrates, Warszawa, ul. Ludwiki 3a/1

Dostępne terminy treningu interpersonalnego: 23 – 26 maja 2024 r. i 27 – 30 czerwca 2024 r.

Prowadząca:

Aleksandra Szkurłat

superwizorka treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – rekomendacja nr S 89, psychoterapeutka szkoleniowa, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej – certyfikat nr 129, psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – certyfikat nr 260. Pracuje w gabinecie prywatnym w Warszawie. www.asz-psychoterapia.pl