Cennik

 

Konsultacja psychiatryczna osób dorosłych (lekarz specjalista):
I raz – 250 PLN
II raz – 200 PLN

Konsultacja psychiatryczna osób dorosłych (lekarz w trakcie specjalizacji):
I raz – 230 PLN
II raz – 190 PLN

 

Psychiatric consultation for adults in English:
1st – 250 PLN

2nd – 230  PLN

 

Konsultacja psychiatryczna dzieci i młodzieży:
I raz – 290 PLN

II raz – 250 PLN

 

Psychoterapia indywidualna dorosłych (lekarz specjalista): 180 PLN
Psychoterapia indywidualna dorosłych:
160 PLN

 

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży: 170 PLN

 

Terapia uzależnień: 170 PLN