tel: (+48) 515 374 395

e-mail: kontakt@psychokrates.pl

Viktoria Lysanyuk

mgr pedagogiki specjalnej, terapeutka pedagogiczna

W mojej pracy z dziećmi kluczem do rozwiązania trudności jest znalezienie przyczyny ich występowania.

Niepowodzenia szkolne często obniżają poczucie wartości u dzieci, co może prowadzić do trudności wychowawczych, emocjonalnych i społecznych. Kiedy znam już przyczyny tych trudności, mogę przystąpić do terapii pedagogicznej, wspierając stabilny rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci.

 

W mojej praktyce terapeutycznej wspieram dzieci w następujących obszarach:

 • dzieci z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,
 • dzieci w wieku wczesnoszkolnym narażone na ryzyko dysleksji,
 • nastolatków z trudnościami szkolnymi, zwłaszcza związanych z czytaniem, pisaniem oraz specyficznymi trudnościami w nauce, takimi jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
 • dzieci cierpiące na zaburzenia koncentracji uwagi,
 • dzieci z trudnościami w przetwarzaniu słuchowym,
 • dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
 • dzieci borykające się z problemami emocjonalnymi,
 • dzieci mające trudności z orientacją przestrzenną oraz koordynacją wzrokowo-ruchowo-słuchową,
 • dzieci ze spektrum autyzmu,
 • dzieci z ADHD,
 • dzieci z trudnościami w adaptacji społecznej.

 

Moją wiedzę teoretyczną zdobyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie ukończyłam kierunek Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Terapię Pedagogiczną. Dodatkowo, doszkalałam się kończąc studia podyplomowe na kierunku “Edukacja i Terapia osób ze Spektrum Autyzmu z Elementami Integracji Sensorycznej”. Wiedzę praktyczną nabyłam dzięki pracy jako pedagog specjalny w szkole oraz prowadząc warsztaty dla uczniów i nauczycieli zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dodatkowo, prowadzę terapię pedagogiczną na co dzień, mając pod swoimi skrzydłami dzieci z ADHD, Spektrum Autyzmu oraz niedostosowaniem społecznym.

Do każdego dziecka podchodzę indywidualnie i stawiam na relację terapeuta – uczeń, gdzie dziecko ma poczucie bezpieczeństwa oraz wie, że to jest czas dla niego.