Oferta

Wszystkim osobom potrzebującym profesjonalnego wsparcia w dążeniu do zdrowia oraz dobrego samopoczucia oferujemy konsultacje lekarzy psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.

 

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego Gościa naszego Centrum, szczególnie w zakresie:

 

OSOBY DOROSŁE:

 • leczenia zaburzeń i chorób psychicznych.
 • doradztwa pod kątem leczenia psychoterapeutycznego.
 • wsparcia terapią farmakologiczną
 • psychoterapii w głównych nurtach terapeutycznych (ujęcie poznawczo- behawioralne, psychodynamiczne, integracyjne).
 • prowadzenia terapii uzależnień
 • zaburzeń nerwicowych
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzeń lękowych
 •  leczenia depresji, chorób afektywnych
 • zaburzeń występujących pod postacią somatyczną
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń jedzenia
 • zaburzeń adaptacyjnych, ostrych reakcji na stres
 • kryzysów emocjonalnych np. w związkach
 • zaburzeń dotyczących problemów w relacjach
 • terapii uzależnień
 • Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi (ADHD)
 • Zaburzeń Ze Spektrum Autyzmu (ASD)

  Jako jedni z niewielu w Polsce oferujemy specjalistyczną pomoc dla kobiet cierpiących z powodu
  psychogennej niepłodności.

DZIECI:

Oferujemy nowoczesne metody diagnostyczne, terapeutyczne oraz lecznicze, w oparciu o aktualne trendy i wytyczne medyczne oraz psychologiczne.


CZAS TRWANIA KONSULTACJI:

Pierwszorazowa konsultacja psychiatryczna: 60 minut.
Następne konsultacje: 30 minut.
Psychoterapia: 50 minut.