CHOROBY SKÓRY A ZDROWIE PSYCHICZNE

CHOROBY SKÓRY A ZDROWIE PSYCHICZNE

 Problemy dermatologiczne, a raczej związane z nimi zmiany w wyglądzie człowieka, mogą stać się powodem odmiennego postrzegania – i traktowania – osoby dotkniętej chorobą skóry przez najbliższe otoczenie. Wieloletnie obserwacje, prowadzone na osobach...