tel: (+48) 515 374 395

e-mail: kontakt@psychokrates.pl

Ton van Oort

Trener, Mówca Motywacyjny, Konsultant oraz Mediator

Moje doświadczenie i zakres pracy obejmuje między innymi:

  • Analizę profili osobowych (DISC – MBTI – SPQ GOLD and Sales Relactance) 
  • Prowadzenie coachingu wykonawczego i personalnego 
  • Tworzeniu świadomości dotyczącej “preferencji porozumiewania się / komunikacji” na poziomie interpersonalnym w pracy i poza nią 
  • Prowadzenie mediacji biznesowych 
  • Rozwoju kompetencji trenerskich 
  • Wdrażaniu procesów rozwojowych dla zespołów , jak i osób indywidualnych 
  • Rozwijanie umiejętności sprzedażowych i menadżerskich 
  • Prowadzenie programów autorskich m.in. : 

-“Jazz up your organization” (szkolenie wraz z zespołem jazzowym poprzez, który uwypuklam podobieństwa pomiędzy komunikacją w muzyce do komunikacji w określonej organizacji biznesowej. 

-“Coaching Boost” (2 dniowy program coachingowy polegający na pracy z zastosowaniem preferowanych przez rozmówcę aktywności sportowych, które prowadzą do dokładnej analizy zachowań, zrozumienia, a następnie rozwoju kompetencji komunikacyjnych w odniesieniu do indywidualnego profilu osobowego

Posiadam 20-letnie doświadczenie w roli coacha, trenera i konsultanta biznesowego. Moja praca jest skoncentrowana na rozwoju menadżerów, tworzeniu innowacyjnych szkoleń oraz konsultacjach biznesowych oraz indywidualnych. Współpracuje z kilkoma firmami na terenie Beneluksu, Wielkiej Brytanii i w Polsce.

Studiowałem zarządzanie na Uniwersytecie Nijenrode w Holandii.

W roli coacha i trenera wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe oraz pasję do pracy z ludźmi.

Pracuję w języku polskim, angielskim oraz niemieckim.

Zapraszam do współpracy.