tel: (+48) 515 374 395

e-mail: kontakt@psychokrates.pl

Tomasz Sadowski

mgr pedagogiki, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Jestem z wykształcenia pedagogiem,  obecnie uczestniczę w czteroletnim kursie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  Doświadczenie zawodowe zdobywałem w olsztyńskich i warszawskich organizacjach pozarządowych, gdzie zajmowałem się m.in. terapią indywidualną, pomocą psychologiczną dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. W pracy terapeutycznej z pacjentami zajmuję się leczeniem zaburzeń osobowości, nerwic, lęków oraz depresji.

Pomagam także wszystkim tym, którzy doświadczają:
– obniżonego poczucia własnej wartości i niskiej samooceny,
– sytuacji kryzysowej,
– braku poczucia sensu,
– obniżonego nastroju,
– trudności w bliskich relacjach,
– trudności w rozpoznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu własnych emocji. 

Swoją pracę poddaję stałej superwizji. W jej trakcie kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa.