tel: (+48) 515 374 395

e-mail: kontakt@psychokrates.pl

Sylwia Paciorek

mgr psychologii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem magistrem psychologii na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, uczestniczką szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień zajmuję się również od strony ochrony zdrowia, prowadząc statystyczną analizę danych sprawozdawczych Narodowego Funduszu Zdrowia, na której podstawie współtworzę dokumenty strategiczne, szczegółowe analizy problemów zdrowotnych (schizofrenii i uzależnienia od alkoholu) oraz artykuły naukowe.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji. W jej trakcie kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa.

W swojej pracy pomagam osobom:
– wychowywanym w rodzinach, w których wystąpiło nadużywanie alkoholu lub z innego powodu funkcjonowanie było utrudnione (Dorosłym Dzieciom Alkoholików oraz z Rodzin Dysfunkcyjnych)
– doświadczającym wahań nastroju oraz problemów w relacjach z nimi związanych
– zmagającym się z lękami utrudniającymi funkcjonowanie
– narażonym na stres
– przechodzącym przez kryzys emocjonalny, posiadającym obniżony nastrój
– potrzebującym pomocy po rozstaniu
– w których życiu trudne sytuacje powtarzają się
– które chciałyby poznać to kim są i czego chcą