Łukasz Prochwicz

mgr psychologii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Specjalizacje: 

  • terapia indywidualna dzieci, młodzieży
  • terapia indywidualna osób dorosłych
  • warsztaty i szkolenia dla rodziców m.in. z zaburzniami rozwóju
  • warsztaty i szkolenia dla terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju
  • diagnoza psychologiczna m.in. zaburzenia nerorozwojowe zarówno u dzieci, jak i dorosłych

Jestem absolwentem UKSW, SWPS oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Uczestniczę w szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dorosłych, dzieci i młodzieży w ramach specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, prowadzonego przez Centrum CBT we współpracy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie. 

Ukończyłem szereg szkoleń doskonalących z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania, stosowanej analizy zachowania, pracy z rodziną, pracy z pacjentem indywidualnym. Pomagam osobom cierpiącym m.in. na zaburzenia lękowe, emocjonalne, nastroju, adaptacyjne, zachowania. 

W sferze zawodowej szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, wpływem lęku oraz przemocy w rodzinie na rozwój i kształtowanie się osobowości dziecka.

Posiadam doświadczenie w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, również dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, ACBS, ACBS Polska. 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.