tel: (+48) 515 374 395

e-mail: kontakt@psychokrates.pl

Łukasz Prochwicz

mgr psychologii, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Specjalizuje się w:

Terapii indywidualnej osób dorosłych
Terapii indywidualnej dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych.
Warsztatach i szkoleniach dla rodziców.
Warsztatach i szkoleniach dla terapeutów pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

  Jestem absolwentem UKSW, SWPS oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Uczestniczę w szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dorosłych, dzieci i młodzieży w ramach specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, prowadzonego przez Centrum CBT we współpracy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie. 

  Ukończyłem szereg szkoleń doskonalących z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania, stosowanej analizy zachowania, pracy z rodziną, pracy z pacjentem indywidualnym. Pomagam osobom cierpiącym m.in. na zaburzenia lękowe, emocjonalne, nastroju, adaptacyjne, zachowania. 

  W sferze zawodowej szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, wpływem lęku oraz przemocy w rodzinie na rozwój i kształtowanie się osobowości dziecka.

  Posiadam doświadczenie w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży, również dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, ACBS, ACBS Polska. 

  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Pracuje w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.