tel: (+48) 515 374 395

e-mail: kontakt@psychokrates.pl

Ewa Wasińska

mgr psychologii, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień

 Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Certyfikowanym

Specjalistą Psychoterapii Uzależnień, absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii – Studium Terapii Rodzin organizowanego przez Stowarzyszenie OPTA w Warszawie.

 

W swojej pracy pomagam osobom:

  • Uzależnionym (od alkoholu, narkotyków, hazardu)
  • Żyjącym w związkach z uzależnionym partnerem/partnerką (współuzależnienie)
  • Wychowywanym się w rodzinach dysfunkcyjnych ( Dorosłych Dzieci Alkoholików, Dorosłych Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)
  • Doświadczającym przemocy w rodzinie
  • Cierpiącym na zaburzenia odżywiania
  • Doświadczającym problemów w związkach (systemowa terapia rodzin, małżeństw, par)

 

Doświadczenie zdobywałam, odbywając staż w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach,

Poradni Specjalistycznej MOP – udział w terapii rodzin, pracując w poradniach terapii

uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i Oddziale Leczenia Abstynencyjnych Zespołów

Alkoholowych oraz na certyfikowanych szkoleniach.

Moją pracę poddaje stałej superwizji oraz pracuję w oparciu o Kodeks Etyczno – Zawodowy Psychologa.

Zapraszam do współpracy