Rafał Maciejewski

mgr psychologii, psychoterapeuta, analityk więzi prenatalnej, certyfikowany terapeuta uzależnień

Ukończyłem szkolenie w zakresie analizy więzi prenatalnej realizowane pod patronatem Bindungsanalyse (Niemcy) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Należę do pierwszego w Polsce zespołu specjalistów pracujących z kobietami w ciąży i parami metodą analizy więzi prenatalnej (analizaprenatalna.pl). Ukończyłem również szkolenie terapeutyczne
w Instytucie Psychoprofilaktyki i Psychoterapii Stowarzyszenia Natanaleum w Lublinie, oraz szkolenie w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży w Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej.Obecnie doskonalę swoje umiejętności w Instytucie Psychoanalizy
i Psychoterapii w Warszawie. Pracuję pod regularną superwizją. 
Doświadczenie kliniczne zdobywałem w trakcie staży oraz pracy w ośrodkach psychoterapeutycznych, oddziałach szpitalnych oraz poradniach. 
Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, prowadzę również psychoterapię okołoporodową.